Reserveren

Voor vrijdagavond (discozwemmen), zondagochtend (familiezwemmen) en squash blijven we online reserveren.

Zwemlessen

Zwemmen is leuk en leren zwemmen is ook belangrijk. Zeker in een waterrijk land als Nederland. In Zwembad De Molen Hey kan je kind terecht voor het landelijk bekende Zwem ABC. Wij bieden het Zwem ABC aan voor kinderen van viereneenhalf jaar en ouder.

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid. Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid. Lees hierover meer op www.allesoverzwemles.nl

Zwemmen is meer dan het behalen van een diploma. Water moet zo vertrouwd zijn, dat je kind zich er veilig in voelt. Ook als je kind bijvoorbeeld met zijn of haar kleren in het water valt, is het belangrijk dat hij of zij niet in paniek raakt.

Je kind start de zwemles in één van de groepen watergewenning. Hij of zij leert allereerst te bewegen in water, vallen en opstaan, drijven, met kleren aan in het water zijn, in het water springen en er weer uitklimmen, draaien van borst op rug en onder water zijn. Nadat je kind geheel watervrij is en goed kan drijven op buik en rug, gaat hij of zij verder met het aanleren van de zwemslagen. Wij hebben zeven niveaus die we benoemen als ‘groepjes’, klik hier om te zien wat er per groepje wordt verwacht.

Belangrijk is dat je kind de lessen in zijn of haar eigen tempo volgt. Je kind gaat naar het volgende niveau als hij of zij daar zelf klaar voor  is. Wij bieden lesgroepen met persoonlijke aandacht voor je kind. Je kind is zwem veilig als alle drie de diploma’s zijn behaald.
Bij het Zwem ABC wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem. Via het leerlingvolgsysteem kunnen de kinderen samen met hun ouders op internet zien hoe ze ervoor staan. Klik hier om alvast te zien wat de kledingeisen zijn voor de zwemdiploma’s.

Binnen ons Zwem ABC zijn er twee keuzes te maken:

Wij voldoen aan de kwaliteitscriteria van het Nationale Platform Zwembaden

A-Zwemmen* of ABC-Zwemmen*: er wordt een vast bedrag betaald waarmee je gegarandeerd bent van diploma A (€546,50), of de diploma’s ABC (€673,50).

Bij de zwemlessen van 45 min mogen kinderen starten vanaf 4½ jaar. Je start met 1x p.w. 45 min en je kunt dit uitbreiden naar 2x p.w. 45 min zwemles. Zodra je kind doorgaat naar het volgende groepje kunnen de lestijden en instructeur wijzigen. Bij de zwemlessen van 90 min mogen kinderen vanaf 5 jaar starten.  Deze lessen worden gegeven op donderdag, je hebt tot je A diploma dezelfde tijd, groep en instructeur. (Als wij merken dat de zwemles van 90 min niet geschikt is, mogen we ze in een gewone groep plaatsen van 2x 45 min.
Kinderen die elders zwemles hebben gevolgd (ongeacht wel of geen diploma) en willen instromen, worden eerst getest en aansluitend wordt een prijsberekening gemaakt voor het aantal benodigde lessen.

Schrijf je kind direct in met dit inschrijfformulier!
Volg onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven van nieuwtjes, acties en aanbiedingen!

Dagen/Tijden
Vanwege het regelmatig schuiven van tijden en groepen is het helaas niet mogelijk de dagen en tijden van de zwemlessen op onze website te vermelden. De zwemlessen vinden doordeweeks plaats na schooltijd en op zaterdag.

Tarieven

 Kinderen  Vaste prijs
 A-Zwemmen*, in vier termijnen te betalen of het gehele bedrag bij aanvang van de lessen  €  546,50
 ABC-Zwemmen*, in vijf termijnen te betalen of het gehele bedrag bij aanvang van de lessen  € 673,50
 B-Zwemmen (aanvulling op A-Zwemmen)  € 65,70
 BC-Zwemmen (aanvulling op A-Zwemmen)  € 127,10
 Inschrijfkosten (inclusief persoonsgebonden pas)  € 11,00

* Mocht het door de specifieke behoefte van je kind niet mogelijk zijn om de lessen in de groep te vervolgen, kunnen we kiezen de pakketafspraken te beëindigen. Uiteraard gaan we samen op zoek naar een passende oplossing afgestemd op de behoefte van je kind. Houdt hierbij rekening met dat deze oplossing extra kosten met zich meebrengt.

* Kinderen die elders zwemles hebben gevolgd (ongeacht wel of geen diploma) en willen instromen, worden eerst getest en aansluitend wordt een prijsberekening gemaakt voor het aantal benodigde lessen.

*De pakketgarantie voor de zwemlessen komt te vervallen bij een hoge afwezigheid m.u.v. langdurige afwezigheid i.v.m. blessuren en/of ziekte welke vooraf kenbaar is gemaakt.