Reserveren

Voor vrijdagavond (discozwemmen), zondagochtend (familiezwemmen) en squash blijven we online reserveren.

Zwem-BSO

Stichting Kinderdagverblijf Schijndel De Plu (SKS De Plu) biedt sinds augustus 2011 zwemles onder BSO tijd aan. Kinderen vanaf viereneenhalf jaar die op de Buiten Schoolse Opvang (BSO) zitten, kunnen zwemles volgen bij Zwembad De Molen Hey.

SKS De Plu heeft de ambitie om werkende ouders te ontzorgen. De tijden waarop kinderen zwemles volgen zijn voor veel ouders moeilijk in te passen in de overvolle agenda. Het aanbieden van Zwem-BSO is dan ook een mooie mogelijkheid om kinderen zwemonderwijs te laten volgen tijdens de Buiten Schoolse Opvang. SKS De Plu en Zwembad De Molen Hey hebben elkaar hierin als partners gevonden. De Zwem-BSO zal onder dezelfde condities worden aangeboden als het Zwem-ABC. Terwijl de ouders de zorg rondom de zwemles overdragen aan de pedagogisch medewerker van de BSO, kunnen zij de zwemresultaten van hun kind op internet volgen met het leerlingvolgsysteem.

Voor meer informatie of voor inschrijven kunnen ouders terecht op de website van SKS De PLU, of contact opnemen met SKS De Plu.
Telefoonnummer: (073) 750 28 40.

Wat houdt het Zwem-BSO in? 

  • Het landelijk bekende Zwem-ABC blijft de basis voor het nieuwe Zwem-BSO. Alle kinderen starten in een van de groepjes 1. In dit niveau wordt je kind geheel watervrij gemaakt en er wordt een begin gemaakt met de zwemslagen. Belangrijk is dat ieder kind in het eigen tempo leert zwemmen. Je kind gaat naar het volgende niveau als het daar zelf aan toe is en hoeft niet te wachten op de andere kinderen uit de groep. Het zijn allemaal kleine groepen, van maximaal tien kinderen, met persoonlijke aandacht voor je kind.
  • Gedurende de looptijd van het zwempakket krijgt je kind zwemles tijdens BSO-tijd.
  • Vanaf viereneenhalf jaar kan je kind starten met het Zwem-BSO. Je kind inschrijven kan via administratie@sksdeplu.nl.
  • SKS de Plu verzorgt het vervoer en gezamenlijk zorgen we voor toezicht tijdens de reis én in het zwembad. Er is gezamenlijk een zorgvuldig protocol opgesteld.
  • Je wilt als ouders natuurlijk betrokken blijven bij de vorderingen van je  kind. Het leerlingvolgsysteem geeft je de mogelijkheid om elke fase van de zwemontwikkeling via internet te volgen en in contact blijven met de instructeurs.
  • Het afzwemmen blijft een spannend maar feestelijk moment buiten BSO-tijd, waarbij we je natuurlijk graag uitnodigen.

In één slag twee slagen beter!
De voordelen voor zowel ouders als kind zijn duidelijk:

  • Geen drukte en geregel direct na schooltijd.
  • Geen gehaast, je hoeft niet te wachten tijdens de lessen. Een betere communicatie door het leerlingvolgsysteem in plaats van het regelmatig hectische overleg net voor of na de zwemles.
  • Je blijft door e-mail of persoonlijke afspraken altijd betrokken bij de voortgang van je kind.
  • Er wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem.